Beskæring af klematis

Når man beskærer sine klematis, er det, fordi man ønsker at opnå planter med optimal vækst, med et tæt, grønt løv, og med det størst mulige antal velformede blomster, placeret på det rette sted i forhold til beskueren. Ofte støder man på triste eksemplarer af klematisplanter, voksende op ad en mur, og består af tre - fire bladløse stængler, som i et par meters højde afsluttes af en lille bladansamling med nogle få uanselige blomster. Dette er den typiske Clematis x jackmanii, som ikke har været beskåret i mange år - hvis overhovedet nogensinde! Lige så ofte støder man på havemennesker, som er meget i tvivl om, hvornår og hvorledes beskæring af klematis skal finde sted. Men det er egentlig ikke så vanskeligt! Det absolut væsentligste kriterium for valg af beskæringsmetode er Hovedblomstringsperioden.

Det er den periode på 3-5 uger, hvori klematisen har sin første blomstring hvert år. Det er vigtigt at understrege dette, da visse klematis remonterer, altså har en efterblomstring på et senere tidspunkt. Beskæringstidspunktet hænger uløseligt sammen med hovedblomstringsperioden. Alle klematissorter har deres oprindelse i nogle få vildarter, og til trods for, at der findes mange hundrede sorter, kan man i princippet inddele alle sorter og arter i kun tre grupper, når talen går på blomstringsperioder og dermed beskæringsmetoder. Vi gennemgår nu beskæringsmetoderne i hver gruppe:

Gruppe 1

Hovedblomstringsperiode april til maj-juni. Klematis i denne gruppe blomstrer direkte på sidste års afmodnede tilvækst. Dvs. at blomsteranlæggene er skabt forrige år, og blomsterstilkene vokser direkte ud fra stængler fra forrige år. Vi taler om, at disse klematis blomstrer efter en tilvækst på nul. - Dette viser os, at klematis tilhørende denne gruppe ikke må beskæres før blomstringen. I så fald ville vi jo berøve planten dens mange, smukke forårsblomster. Hvis planten ad åre bliver ranglet og med stadig ringere blomstring for hvert år kan man med års mellemrum foretage en foryngelsesbeskæring ned til 1-2 meters højde. Denne beskæring skal så finde sted efter blomstringen, altså i juni-juli. Planten har nu hele sommeren og efteråret til at danne ny vækst, hvorfra den blomstrer det følgende forår. Gruppe 1 omfatter bl.a. montana , alpina og macropetala.

Gruppe 2

Hovedblomstringsperiode maj-juni. Klematis i denne gruppe blomstrer en anelse senere end klematis i gruppe1, fordi de først skal præstere en nytilvækst på 30-40 cm, inden de blomstrer.
I realiteten er blomsteranlæggene dog også her dannet allerede året i forvejen, og det fortæller os, at vi heller ikke ved klematis af gruppe 2 skal foretage en kraftig beskæring før blomstringen. Så ville vi også her gå glip af det smukke syn af f.eks. en 'Nelly Moser' næsten fuldstændig dækket af store, flotte blomster i maj måned. Døde blomsterstilke fra sidste års blomstring, kan man eventuelt klippe af i april. Her er der ikke tale om en egentlig beskæring men blot en kosmetisk afpudsning.

Hvis planten med tiden bliver ranglet og filtret og med færre og mindre blomster, bør man foretage en kraftig beskæring, idet man klipper de afblomstrede stængler ned til en højde af 1-1,5 meter. Dette skal ske efter blomstringen, altså i juli måned og gerne hvert eller hvert andet år. Når planten har sundet sig følger nu en nytilvækst, hvorfra man i august til oktober vil kunne nyde en smuk, men mindre efterblomstring. Gruppe 2 omfatter de storblomstrede som f.eks. 'Nelly Moser'.

Gruppe 3

Hovedblomstringsperiode juli til september. Arterne og sorterne i denne gruppe skal i løbet af sommeren foretage en tilvækstpå 1 - 2 meter, inden de Blomstrer. Blomsteranlæggene dannes i den nye tilvækst i løbet af sommeren. Ved en tidlig bortskæring af sidste års tilvækst vil vi derfor ikke komme til uforvarende at fjerne blomsteranlæg. Da vi ønsker at se klematisens blomsterflor i 1-3 meters højde, er sagen klar: vi skal skære sidste års tilvækst ned til 10-20 cm's højde over jorden. Vi vil så opleve en overdådig blomstring i øjenhøjde i løbet af juli. - Denne beskæring skal finde sted før blomstring, og gerne i det meget tidlige forår, januar til marts - hvert år! Gruppe 3 omfatter bl.a. x jackmanii og viticellasorterne. Denne beskæringsmetode gælder også for staudeklematis, f.eks. recta og integrifolia.

Hvilke grupper tilhører mine klematis?

Hvis man i sin have allerede har flere klematis, og man ikke er klar over, hvilken beskæringsgruppe, de tilhører, kan man blot undlade at beskære overhovedet og lade planterne blomstre. Efterhånden som blomstringen indtræder, kan man nu konstatere, hvilken gruppe de tilhører. Blomstrer de første gang i april-maj, tilhører de gruppe 1; blomstrer de første gang i maj-juni, tilhører de gruppe 2; og hvis de første gang blomstrer så sent som i juli, tilhører de gruppe 3. Herefter beskærer man fremover som ovenfor beskrevet, og man vil således sikre sig, at ens klematis i de næste mange år vil vokse og blomstre overdådigt og i det hele taget vise sig fra deres smukkeste side!